Deze website, van Iris Lenderink, bewustzijnsmentor, is in ontwikkeling.

Vele wegen kent het leven.

Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één die jij hebt te gaan.
Die éne is voor jou.
Die ene slechts
En of je wilt of niet, dié weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en stenen,
met verzet,
omdat de zon een weg die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van de weg milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij hem ook?

Hans Stolp, naar Dag Hammarskjold.

 

Vanuit een holistische visie, systemisch bewustzijn en veelzijdige belangstelling heb ik mij geschoold als astroloog, coach, trainer en begeleider van familie-opstellingen, en heb ik mij ontwikkeld tot bewustzijnsmentor.

Na een langdurige intensieve zoektocht naar de diepere (absolute) waarheid van het leven en de ervaringen die ik daarin heb opgedaan merkte ik op dat, datgene wat ik had ont-dekt en ervaren, al was beschreven in de spirituele traditie van de Advaita. Ik viel samen met en voel me thuis bij de non-dualistische levensvisie waarin voor mij centraal staat dat wij als mens een manifestatiekanaal zijn voor "de levensenergie". De levensenergie is ondeelbaar en is de leven gevende bron van al wat is.

Wij, doeners, doen in werkelijkheid niets. Het leven doet ons. Wij hebben geen ziel, maar komen tot leven door één ondeelbare energie(ziel?). Er is geen vrije wil, evenmin als een leerdoel, bestemming of specifieke taak tot zingeving. Wat zin geeft is overgave aan het ZIJN.
Wij zijn, net als elke andere biologische levensvorm, een uiting van de vormkracht van de levensenergie en worden door diezelfde levensenergie ingezet als manifestatiekanaal van de vormgevende levenskracht. Zoals ook via de astrologie inzichtelijk is, beschikt ieder mens over zijn eigen unieke potentieel om te manifesteren. Niets is toeval, niets staat vast, maar alles is onvermijdelijk.

Zoals het gedicht "Vele wegen kent het leven" vertelt, gaat het erom dat wij onze unieke weg, die voor ons onbekend is en zich elk moment weer in het Hier en Nu aan ons ontvouwt, aannemen voor wat die is en wat zich daarop aandient. Er is geen goed of fout, beter of slechter, wel of niet succesvol. Verzet tegen wat zich aandient, weerstand tegen de realiteit, ontkennen van "de" waarheid, wegduwen en onderdrukken van gevoelens, etc. leiden tot depressie, ziektes en burn-out. Aan ons de uitnodiging om de weg, die ons kiest, te accepteren, te doorvoelen en er mee te verbinden.

Concreet betekent dit dus dat alles er mag zijn en niets weg hoeft!  Ook hoeft de weg niet begrepen te worden. Met begrijpen houden we vast. De vreugde van het onbekende ligt in de verwondering. Vrijheid openbaart zich in de overgave aan het volgen van onze weg.

Ben je geïnspireerd in wat dit voor jou kan betekenen? Dan ben je van harte welkom bij:

 

Iris Lenderink
Bastion 22
7411 DB  DEVENTER

T 0570-220001
E-mail

Bel of mail voor een afspraak. Dit kan zowel bij mij thuis als via Skype.
Mijn uurtarief bedraagt € 50 euro.